Assembly Bill Updates

Bills Returned: 367
Measure Measure Information
AB-31 Bill TextHistory
AB-57 Bill TextHistory
AB-80 Committee Hearing
AB-86 Committee Hearing
AB-106 History
AB-107 Bill TextHistory
AB-128 HistoryVote
AB-129 HistoryVote
AB-130 HistoryVote
AB-131 HistoryVote
AB-132 HistoryVote
AB-133 HistoryVote
AB-134 HistoryVote
AB-135 HistoryVote
AB-136 HistoryVote
AB-137 HistoryVote
AB-138 HistoryVote
AB-139 HistoryVote
AB-140 HistoryVote
AB-141 HistoryVote
AB-142 HistoryVote
AB-143 HistoryVote
AB-144 HistoryVote
AB-145 HistoryVote
AB-146 HistoryVote
AB-147 HistoryVote
AB-148 HistoryVote
AB-149 HistoryVote
AB-150 HistoryVote
AB-151 HistoryVote
AB-152 HistoryVote
AB-153 HistoryVote
AB-154 HistoryVote
AB-155 HistoryVote
AB-156 HistoryVote
AB-157 HistoryVote
AB-158 HistoryVote
AB-159 HistoryVote
AB-160 HistoryVote
AB-161 HistoryVote
AB-162 HistoryVote
AB-163 HistoryVote
AB-164 HistoryVote
AB-165 HistoryVote
AB-166 HistoryVote
AB-167 HistoryVote
AB-168 HistoryVote
AB-169 HistoryVote
AB-170 HistoryVote
AB-171 HistoryVote
AB-172 HistoryVote
AB-173 HistoryVote
AB-174 HistoryVote
AB-175 HistoryVote
AB-176 HistoryVote
AB-177 HistoryVote
AB-178 HistoryVote
AB-179 HistoryVote
AB-180 HistoryVote
AB-181 HistoryVote
AB-182 HistoryVote
AB-183 HistoryVote
AB-184 HistoryVote
AB-185 HistoryVote
AB-186 HistoryVote
AB-187 HistoryVote
AB-188 HistoryVote
AB-189 HistoryVote
AB-190 HistoryVote
AB-191 HistoryVote
AB-192 HistoryVote
AB-193 HistoryVote
AB-194 HistoryVote
AB-195 HistoryVote
AB-196 HistoryVote
AB-197 HistoryVote
AB-198 HistoryVote
AB-199 HistoryVote
AB-200 HistoryVote
AB-201 HistoryVote
AB-202 HistoryVote
AB-203 HistoryVote
AB-204 HistoryVote
AB-205 HistoryVote
AB-206 HistoryVote
AB-207 HistoryVote
AB-208 HistoryVote
AB-209 HistoryVote
AB-210 HistoryVote
AB-211 HistoryVote
AB-212 HistoryVote
AB-213 HistoryVote
AB-268 Bill TextHistory
AB-277 Bill TextHistory
AB-291 History
AB-373 History
AB-420 Bill TextHistory
AB-422 History
AB-494 History
AB-598 History
AB-599 Bill TextHistory
AB-606 History
AB-607 History
AB-609 History
AB-611 History
AB-612 History
AB-613 History
AB-614 History
AB-615 History
AB-616 History
AB-617 History
AB-618 History
AB-619 History
AB-622 History
AB-623 History
AB-624 History
AB-627 History
AB-628 History
AB-630 History
AB-631 History
AB-632 History
AB-633 History
AB-634 History
AB-635 History
AB-636 History
AB-637 History
AB-639 History
AB-640 History
AB-642 History
AB-643 History
AB-644 History
AB-645 History
AB-646 History
AB-648 History
AB-651 History
AB-652 History
AB-653 History
AB-654 History
AB-655 History
AB-656 History
AB-657 History
AB-659 History
AB-660 History
AB-663 History
AB-664 History
AB-665 History
AB-667 History
AB-669 History
AB-670 History
AB-671 History
AB-673 History
AB-674 History
AB-676 History
AB-677 History
AB-679 History
AB-680 History
AB-681 History
AB-682 History
AB-684 History
AB-685 History
AB-686 History
AB-687 History
AB-690 History
AB-692 History
AB-694 History
AB-695 History
AB-697 History
AB-698 History
AB-699 History
AB-700 History
AB-701 History
AB-702 History
AB-703 History
AB-704 History
AB-705 History
AB-707 History
AB-708 History
AB-710 History
AB-711 History
AB-712 History
AB-715 History
AB-716 History
AB-717 History
AB-718 History
AB-719 History
AB-721 History
AB-723 History
AB-725 History
AB-726 History
AB-727 History
AB-728 History
AB-729 History
AB-730 History
AB-731 History
AB-732 History
AB-735 History
AB-736 History
AB-737 History
AB-740 History
AB-742 History
AB-743 History
AB-745 History
AB-747 History
AB-748 History
AB-749 History
AB-751 History
AB-752 History
AB-755 History
AB-757 History
AB-759 History
AB-760 History
AB-761 History
AB-762 History
AB-763 History
AB-764 History
AB-765 History
AB-768 History
AB-769 History
AB-771 History
AB-773 History
AB-774 History
AB-775 History
AB-777 History
AB-778 History
AB-779 History
AB-782 History
AB-783 History
AB-784 History
AB-785 History
AB-786 History
AB-788 History
AB-789 History
AB-791 History
AB-792 History
AB-795 History
AB-796 History
AB-797 History
AB-798 History
AB-802 History
AB-804 History
AB-805 History
AB-806 History
AB-809 History
AB-810 History
AB-811 History
AB-813 History
AB-814 History
AB-815 History
AB-816 History
AB-817 History
AB-818 History
AB-819 History
AB-823 History
AB-824 History
AB-825 History
AB-826 History
AB-829 History
AB-831 History
AB-832 History
AB-833 History
AB-834 History
AB-835 History
AB-837 History
AB-838 History
AB-839 History
AB-841 History
AB-843 History
AB-845 History
AB-846 History
AB-847 History
AB-848 History
AB-849 History
AB-850 History
AB-852 History
AB-855 History
AB-857 History
AB-858 History
AB-859 History
AB-860 History
AB-861 History
AB-862 History
AB-863 History
AB-865 History
AB-866 History
AB-867 History
AB-869 History
AB-870 History
AB-871 History
AB-872 History
AB-873 History
AB-875 History
AB-878 History
AB-879 History
AB-880 History
AB-881 History
AB-882 History
AB-884 History
AB-885 History
AB-886 History
AB-887 History
AB-888 History
AB-891 History
AB-892 History
AB-893 History
AB-896 History
AB-897 History
AB-898 History
AB-899 History
AB-900 History
AB-902 History
AB-903 History
AB-905 History
AB-906 History
AB-907 History
AB-908 History
AB-909 History
AB-910 History
AB-911 History
AB-912 History
AB-913 History
AB-914 History
AB-915 History
AB-916 History
AB-917 History
AB-918 History
AB-919 History
AB-920 History
AB-921 History
AB-923 History
AB-926 History
AB-927 History
AB-929 History
AB-930 History
AB-932 History
AB-933 History
AB-934 History
AB-935 History
AB-936 History
AB-937 History
AB-938 History
AB-942 History
AB-948 History
AB-950 History
AB-952 History
AB-953 History
AB-961 History
AB-962 History
AB-963 History
AB-966 History
AB-967 History
AB-1561 Bill TextHistory
ACR-11 Daily File
ACR-14 Daily File
ACR-16 History
ACR-18 Daily File
ACR-25 History
ACR-29 History
ACR-30 Committee HearingDaily FileHistoryVote
ACR-31 Committee HearingDaily FileHistoryVote
ACR-32 History
ACR-34 History
AJR-8 Bill TextHistory
HR-14 History
HR-16 Committee HearingDaily FileHistoryVote
HR-24 Committee HearingDaily FileHistoryVote
HR-25 Committee HearingDaily FileHistoryVote
HR-26 History